Hva er regnskapsplikt?

Regnskapsplikt betyr at du som driver en bedrift må utarbeide et årsregnskap som skal sendes inn til Brønnøysundregistrene.


Hvem er regnskapspliktig?

Hovedregelen er at selskapsform og størrelse avgjør om bedriften har regnskapsplikt. Blant annet er foretak med disse organisasjonsformene regnskapspliktige: 

  • Aksjeselskap (AS)
  • Allmennaksjeselskap (ASA)
  • Borettslag (BRL)
  • Boligbyggelag (BBL) 
  • Stiftelser 

Enkeltpersonforetak (ENK) har regnskapsplikt hvis bedriften har eiendeler som er verdt mer enn 20 millioner kroner, eller har ansatte som utgjør over 20 årsverk.


Hva er et årsregnskap?

Et årsregnskap gir en detaljert oversikt over den økonomiske statusen til bedriften i løpet av et år. Det skal minst inneholde resultat, balanse og noter.


Hva er forskjellen mellom regnskapssplikt og bokføringsplikt?

Bedrifter med regnskapsplikt har litt strengere krav til regnskapsføring enn bedrifter som kun har bokføringsplikt.

  • Bokføringsplikt betyr at du må føre regnskap etter bokføringsloven.
  • Regnskapsplikt betyr at du må utarbeide et årsregnskap og sende det til Brønnøysundregistrene.