Fondsoversikt bedrift

I fondslisten kan du lære mer om fondene du kan kjøpe. Finn anbefalte fond, eller velg fond som passer deg og din bedrift.  


Kort om avkastning
Historisk avkastning for fond er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning avhenger blant annet av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Vil du snakke med oss om sparing?

Vil du snakke med oss om sparing?  

Vurderer du å spare i fond og trenger å snakke med en rådgiver?

Vi er her for å hjelpe deg!