Tips og råd

Slik setter du fart på vekstfasen for bedriften

Du har utviklet produktet og skal over i vekstfasen. Hva gjør du nå? Hvordan setter du fart på veksten – og hva er viktig å tenke på? Her er våre beste tips.

Her er noen av måtene bedriften kan vokse på:

  • Flytte, utvide eller bygge 
  • Ansette flere medarbeidere
  • Bli kjøpt opp eller kjøpe opp
  • Få inn nye investorer 
  • Starte ny produksjonslinje eller kjøpe nytt utstyr

Ut av idéfasen - inn i vekstfasen 

Bedriftsrådgiver i SpareBank 1,  Gøran Steffensen, har lang erfaring med bedrifter som befinner seg i vekstfasen. Her kommer han med sine beste tips.

Et godt produkt må alltid ligge i bunn

– Det tar tid å utvikle produkter, så når du kommer ut i andre enden, bør du i alle fall være sikker på at du har med deg noe markedet vil ha.

Det sier Gøran Steffensen, rådgiver for bedriftskunder i SpareBank 1. Han understreker at et godt produkt alltid må ligge i bunn.

Jobb sammen med kundene dine

Den erfarne bedriftsrådgiveren forklarer at det viktigste du kan gjøre for å få til det, er å lytte til dem som har skoene på.

– Du må sørge for at produktet ditt er noe kunden er interessert i, og det gjør du ved å snakke med dem. Lytt til behovene deres hele tiden under utviklingen. Da vet du at du lager noe markedet etterspør, og du kan omstille deg om det skjer noe underveis. Først når du har utviklet noe sammen med kunden, bør du tenke vekst, sier han.

Les også: Hvorfor velge aksjeselskap som selskapsform?

Gjør et godt forarbeid før vekstfasen

Skal du klare å ta markedsandeler, må du kjenne både konkurrenter, kunder og deres behov. Det innebærer for eksempel å vite hvem beslutningstakeren er.

– Det er ikke alltid slik at den egentlige beslutningstakeren er den du tror. Det avhenger av flere ting, blant annet hva slags produkt du selger. Kanskje beslutningsprosessen ligger hos noen andre enn kunden din? Det må du finne ut av i forkant, sier han.

For eksempel vil prisstrukturen i forretningskonseptet ditt påvirke hvem som tar den endelige beslutningen.

– Selger du et produkt med en engangssum på en million kroner, er dette en investering for kunden, og må inn i investeringsbudsjettet. Priser du deg derimot med en lisensavtale til 100 000 i året, er dette et plutselig produkt med en annen, gjerne enklere beslutningsprosess, forklarer Steffensen.

Skaff bedriften gode selgere

Uansett hvor bra produktet ditt er, må du ha de rette folka til å fortelle om det.

– Dyktige selgere er helt avgjørende. Det er lett å plukke fra egne rekker og tenke at du må ha noen som kan alt om produktet. Men som oftest er ikke gode utviklere gode selgere, sier han.

I tillegg til å være markedsorienterte, peker bedriftsrådgiveren på at superselgere er flinke til å få innpass hos de riktige personene.

– De vet hvem de skal kontakte, og de får rask avklaring hos kunden på om dette er noe de skal ha eller ikke. Det er altfor lett å bruke tid på lange prosesser som ikke blir noe av. Avklar og kom deg videre!

Les også: Ansette medarbeidere

Trenger du vekstkapital? 

Har du lagt en plan for å vokse, og lurer på hvilke muligheter du har? Se hva våre bedriftsrådgivere sier om løsninger som gir deg mer arbeidskapital og færre voksesmerter.

5 ekspertråd til bedrifter som vil kutte kostnader – og tilrettelegge for vekst

Arild Eiken er banksjef for eiendom/næring i SpareBank 1. Her er hans 5 beste tips til vekstbedrifter som vil kutte kostnader – og samtidig legge til rette for vekst.

  1. Hold øynene på målet. Du må hele tiden tenke på hva du ønsker å oppnå. Alle ressursene må være fokusert på å oppnå salgsmålene og vekstmålene. Da må du gjennom alt av kostnader: husleie, lønnsmidler, produksjonsutstyr og så videre. Finn ut om det er mulighet for å kutte kostnader og/eller selge unødvendig utstyr for å skaffe ressurser.
  2. Har du organisert deg riktig? Har du gode prosesser, systemer og den riktige kompetansen for å få mest mulig ut av ressursene dine? Dette gjelder salgskanaler, produksjon, innkjøp og så videre.
  3. Husk at det koster å vokse. Vekst er kostbart. Derfor må du holde fokus på det som skal skape veksten. Invester i midlene som er kjernevirksomheten – kvitt deg med kostnadene utenfor kjernen.
  4. Vurder å leie der du kan. Det kan bety å leie inn produksjonsutstyr/-kapasitet, som maskiner, for å kunne utnytte ressursene maksimalt. Eller du kan leie inn kompetanse for å ta toppene i perioder som svinger. Innleie gir fleksibilitet. 
  5. Dra nytte av næringsklynge og kunnskapsparker. Der finner bedriften kunder, byråer og kunnskapsmiljøer tilpasser bransjen. Tar du aktivt del i kunnskapsoverføringen og tjenesteytelsene her, vil du kunne få flere kunder – og kutte kostnader.

Skal dere drive med noe som gir økt verdiskaping i Norge i form av nye arbeidsplasser, styrket kompetanse og økt konkurransekraft? Hvis prosjektet også er innovativt og har stort potensial – også i internasjonale markeder, så kan dere søke om finansiering gjennom Miljøteknologiordningen.

Les mer om ordningen hos Innovasjon Norge.

Forsikringer bedriften trenger

Hvis uhellet er ute, er det en stor fordel å ha forsikret eiendeler og verdier, slik at dere kan fortsette vanlig drift med stabile inntekter.

Daglig drift

Bli kvitt tidstyvene ved å bruke produkter og tjenester som gjør hverdagen mer effektiv for deg, og dine ansatte. 

Ansette medarbeidere

Har du ansatte settes det flere krav til deg som arbeidsgiver, og det er andre ting som det er greit å vite. Her finner du oversikten. 

Kjøpe virksomhet

Går du med planer om oppkjøp? Det er ikke alltid mulig å forutse alt, men det kan være greit å være litt forberedt før du starter.