Smartbil | Kjøre-app

Smartbil er en app som belønner deg jo tryggere du kjører. Den vil utfordre deg slik at du bidrar til å forbedre trafikksikkerheten. Last ned appen og bidra til tryggere kjøring og færre ulykker på veiene.

Kjør trygt og få poeng til gavekort i flere kjente butikker.
Appen fungerer for alle typer biler (også elbiler).
Veihjelp fra Viking, med kartvisning og adresse.

Last ned Smartbil-appen

Smartbil er appen som gir deg oversikt over hvordan du kjører. Den utfordrer deg til å bli en bedre sjåfør og gir deg poeng når du kjører trygt.

Er du i tillegg bilforsikringskunde hos oss får du også ekstra poeng. Poengene kan du veksle inn i gavekort hos for eksempel XXL, IKEA, Zalando og Jula i tillegg til Narvesen og 7-Eleven.

Konkurrer med familie eller venner om hvem som er best bak rattet.

Perfekt for øvelseskjøring

Skal du ut på veien og øvelseskjøre er Smartbil-appen perfekt. Appen gir deg poeng basert på hvordan du har kjørt. Du får tilbakemelding på blant annet:

 • Farten din og ruta du har kjørt
 • Fartsgrensa og om du har overholdt denne
 • Bremsingen. Hard eller myk oppbremsing
 • Akselerasjon. Hard eller myk akselerering
 • Svinging. Tilpasning av farten ved svinger
 • Mobilbruk under kjøring

..og det aller beste, poengene kan du veksle inn i gavekort. God tur og kjør pent. 

Smartbil er appen som belønner trygg kjøring

Hvert år blir mange mennesker hardt skadet eller mister livet fordi de bruker mobiltelefonen under kjøring, kjører over fartsgrensa eller ikke er oppmerksomme nok i trafikken. Kjører du uten å bruke mobilen, i fartsgrensa og med mindre bråbrems, rask akselerasjon og hard svingning indikerer dette at du er oppmerksom og en trygg sjåfør.

Oppmerksomme sjåfører kommer sjelden ut for ulykker. Det er slik kjøring Smartbil-appen vil belønne. Du kan oppnå ulike former for belønning hvis du kjører trygt. Smartbil gir deg mulighet til å utfordre deg selv på å blant annet kjøre mobilfritt og holde fartsgrensen.

Appen analyserer og beskriver kjøreatferd og gir deg en kjørescore for å gjøre deg mer bevisst på egen kjøring og hjelpe deg til å bli en bedre sjåfør. Velger du en utfordring, får du poeng som du kan bruke på en rekke valgfrie fordeler.

Har du bilforsikring hos oss får du ekstra poeng, i tillegg kan du se hvilken type bilforsikring du har og melde skade rett fra appen.

Appen gir deg tilbakemeldinger på alle turene du har hatt med bilen, slik at du kan forbedre din egen kjørescore. Du vil se hvilke steder på strekningen du har brukt mobilen, kjørt over fartsgrensa og bremset, akselerert eller svingt for hardt. Du har også god oversikt over hvordan bilen brukes i Smartbil-appen.

Smartbil gir deg ikke bare oversikt over egen kjøring. Den viser deg også oversikt over annen transport du har foretatt deg med:

 • Sykkel
 • Båt
 • Buss
 • Bil (passasjer)
 • Fly
 • Motorsykkel
 • Løping/gange
 • Tog/trikk/t-bane

Skulle du bli utsatt for uhell, kan du bestille veihjelp direkte i appen. Da vil du bli vist kartposisjon og nærmeste adresse slik at du kan dele hvor du er med redningsbilen, da slipper du å bekymre deg for at den ikke skal finne frem.

Bilulykker koster samfunnet mye. Både i form av skader, kostnader og klimautslipp. Vi tror at vi kan redusere antallet ulykker på veiene ved å gjøre oss selv mer bevisste på mobilbruk, fart og ved å ta trygge valg under kjøring. Dette vil igjen spare deg, oss og naturen for unødvendige tap.

I tillegg vil vi med Smartbil-appen kunne belønne deg for mer bærekraftig transportvalg – for eksempel om du bytter fra bil til sykkel eller gange på enkelte transportetapper hvor det lar seg gjøre. Smartbil lar deg også utfordre deg selv ved å være mer fysisk aktiv, ved å følge Helsedirektoratets råd om 150 minutter med moderat aktivitet per uke.

Trygg Trafikk skriver om fart og skader:
Blir du påkjørt som fotgjenger i 30 km/t har du 80 % sjanse for å overleve. Blir du påkjørt i 50 km/t er det 80 % sjanse for at du omkommer. Jo større fart du har, jo lengre tid tar det å bremse. Ved å senke farten, gjør du bremselengden kortere og det vil være mindre sannsynlig å kollidere når du oppdager en farlig situasjon. Les mer om fart og trafikksikkerhet hos Trygg Trafikk.

Distraksjon og mobilbruk er årsaken til mange små og store trafikkulykker, og de fleste av oss bruker mobilen mer enn vi tror. To av tre bruker også telefonen mens de kjører bil. Trygg Trafikk oppgir i en artikkel fra 2018 at kjører du i 80 km/t og ser på mobiltelefonen i 5 sekunder, så har du kjørt 111 meter i blinde. I tillegg så viser annen forskning at all mobilbruk mens du kjører bil senker reaksjonstiden din med 0.24 sekunder. I høy fart, kan det få store konsekvenser.

Personvern og bruk av data

Vi tar personvern alvorlig. Dataene og informasjonen vi samler inn vil vi kun bruke til å gi belønning ved trygge valg, i tillegg til at den gir deg som sjåfør tilbakemeldinger på kjøringen din. Vi bruker ikke kjøredata til noe utover dette. Vi bruker aldri data vi samler inn til andre formål enn de vi er enige om, og aldri i forbindelse med skader eller for å vurdere skyld og ansvar ved en ulykke.

Les mer om personvern

Smart bilforsikring forstørrelsesglass bil

Spinn og smart bilforsikring

Spinn-appen og smartpluggen byttes ut med Smartbil-appen. Dette vil ikke påvirke deg som har Smart bilforsikring ennå, og vi ønsker at du fortsetter å bruke Spinn-appen og smartpluggen til du får beskjed fra oss om noe annet.

Den nye appen bruker en teknologi som gjør at vi ikke trenger en smartplugg i bilen for å registrere kjøringen din. Du kan laste ned og teste ut Smartbil, men viktig at du samtidig bruker Spinn som før slik at du ikke mister kjørehistorikken din. 

Har du hatt uhell eller skade på bilen?


Spørsmål og svar


Praktisk

 • Alle kan laste ned og teste appen som foreløpig heter «Smartbil» i App-store eller Google Play. Du logger deg inn i tjenesten med BankID. For at appen skal fungere optimalt må du gå inn på innstillinger på mobilen din og aktivere «Stedstjenester».

  Den nye appen er fortsatt under utvikling og vi ønsker dine tilbakemeldinger på hvordan du synes den fungerer. Vi jobber med flere funksjoner, flere belønninger og stabilitet i appen. Navnet på appen vil med all sannsynlighet bli endret.

 • Ved å oppgradere til Smartbil vil du som gammel Spinn-bruker få en ekstra poengbonus når du laster ned appen. Disse kan bruke på en rekke gavekort i kjente butikker og butikkjeder. Poengene du opparbeider deg i Smartbil erstatter rabatten i Spinn.

 • Du vil bli belønnet etter hvor trygt du kjører. I starten har alle fått belønning i form av kuponger hos Narvesen og 7-Eleven hvis du ikke bruker mobilen når du kjører. Fra juni 2020 endret vi til et nytt poengsystem. Lar du mobilen ligge mens du kjører i sommer vil du tjene opp poeng du kan veksle inn i gavekort hos for eksempel XXL, IKEA, Zalando og Jula i tillegg til Narvesen og 7-Eleven.

  Appen er tilgjengelig for alle, men har du bilforsikringen hos oss får du ekstra poeng på toppen av de vanlige poengene.

 • Sammen med høy fart er mobilbruk en av de viktigste årsakene til bilskader og trafikkulykker. Vi ønsker å gjøre noe med det, og derfor belønner vi deg som ikke bruker mobilen når du kjører.

  Vi bruker ikke registreringen av mobilbruk til noe utover dette, og vi bruker aldri dine kjøredata til andre formål enn de vi er enige om. Vi bruker heller ikke kjøredata i forbindelse med skader eller for å vurdere skyld og ansvar ved en ulykke.

 • Høy fart fører til ulykker og er sammen med mobilbruk den hyppigste årsaken til bilskader og alvorlige trafikkulykker Det er to årsaker til at vi registrerer og viser dette til deg. Det ene er at vi ønsker å bevisstgjøre deg på din kjøreatferd. Det andre er at denne registreringen er en del av teknologien i tjenesten så ønsker vi å være åpne på at vi faktisk registrerer det. Disse dataene registreres av telefonen din uansett. Med Smartbil-appen hjelper vi deg slik at du selv kan se dem. 

  Vi bruker ikke registreringen av fart til noe utover dette, og vi bruker aldri dine kjøredata til andre formål enn de vi er enige om. Vi bruker heller ikke kjøredata i forbindelse med skader eller for å vurdere skyld og ansvar ved en ulykke.

 • Du kan rette opp transporetappene dine i appen, under «Mine turer». Teknologien i Smartbil-appen er en såkalt lærende teknologi, og har en feilmargin på ca. 10 prosent. Det vil for eksempel gjøre utslag i at den noen ganger vil tro du kjører bil når du sitter på en buss. 

  Teknologien er laget for å gjenkjenne bilkjøring, og er bedre til det enn for eksempel å skille sykling fra jogging. Hvis en transportetappe registres feil, er det mulig å rette opp dette i appen. Feilmarginen har minimal påvirkning på hvordan vi beregner belønninger. 

 • Du kan rette opp transporetappene, under «Mine turer» i appen – og da vil du i løpet av et døgn får rettet mobil-streaken. Teknologien i Smartbil-appen er en såkalt lærende teknologi og den vil etter hvert forstå nå du ikke kjører selv. 

 • Ulike stopp og lengde på stopp kan føre til ulogiske splittelser og oppdelinger av dine kjøreturer. Vi jobber med å forbedre visualiseringen av turene slik at turene blir mer oversiktlig for deg.

 • Nei. Hvis telefonen står fastmontert eller ligger stille uten å bli trykket på, så vil ikke handsfreebruk gi dårligere score.

 • Nei, det vil vi ikke gjøre. Vi ønsker å bevisstgjøre deg på din kjøreatferd, og siden denne registreringen er en del av teknologien i appen så ønsker vi å være åpne på at vi faktisk registrerer det. Mange av disse dataene registreres av telefonen din uansett. Med Smartbil-appen hjelper vi deg slik at du selv kan se dem. 

  Vi bruker ikke registreringen av fart til noe utover dette, og vi bruker aldri dataene dine til andre formål enn de vi er enige om. Vi bruker heller ikke kjøredata i forbindelse med skader eller for å vurdere skyld og ansvar ved en ulykke. 

Spinn-brukere

 • Nei, dette er to helt separate apper. Kjørehistorikk, eventuelt opptjent rabatt eller belønning blir ikke overført til ny Smartbil-appen. Alle kjøredata i Spinn som kan knyttes til eller identifisere deg og andre enkeltpersoner slettes eller anonymiseres.

  Ved å oppgradere til Smartbil vil du som gammel Spinn-bruker få en ekstra poengbonus når du laster ned appen. Disse kan bruke på en rekke gavekort i kjente butikker og butikkjeder. Poengene du opparbeider deg i Smartbil erstatter rabatten i Spinn.

 • Ja, det kan du gjøre.

 • Vi ønsker at du kildesorterer og kaster smartpluggen i el-avfall ved nærmeste avfallsstasjon.

Data og personvern

 • Ja det gjør vi. Vi vil samle data om mobilbruk og fart under kjøring, posisjon og hypotese om øvrige transportformer.

 • Vi bruker kjøredata til å belønne de som kjører med mindre risiko, i henhold til de parameterne vi mener er viktig. I dag belønner vi sjåførene som ikke bruker mobilen under kjøring, men på sikt vil vi også belønne på andre parametere – som for eksempel fart og generell kjøreatferd (sving, brems, akselerasjon). Vi bruker ikke registreringen av fart til noe utover dette, og vi bruker aldri kundens data til andre formål enn de vi er enige om. Vi bruker aldri kjøredata i forbindelse med skader eller for å vurdere skyld og ansvar ved en ulykke.

  Som forsikringsselskap er vi naturligvis opptatt av risiko og hvilke faktorer som påvirker dette. Data som er anonymisert og slått sammen (for eksempel alle brukere i Viken eller alle Toyota-eiere) vil gi oss en bedre forståelse av hvorfor ulykker oppstår, forebygge skader før de inntreffer og på denne måten bidra til økt trafikksikkerhet.

 • Bankene har ikke tilgang på dataene, og per i dag er det kun Fremtind som har og bruker dataene. 

 • Vi deler ikke dine personlige data. Samtidig vil anonymiserte data være gull verdt for å løse forskjellige samfunnsutfordringer. Det kan innebære at vi i fremtiden vil kunne dele enkelte typer data som er anonymisert og slått sammen (for eksempel alle brukere i Viken eller alle Toyota-eiere) slik at ikke du eller enkeltpersoner kan identifiseres.

  Å bruke appen er frivillig og vi bruker ikke kjøredataene til noe du ikke samtykker til. Sletter du profilen din i appen, så sletter vi dataene dine. 

 • Alle kjøredata i Spinn som kan knyttes til eller identifisere deg og andre enkeltpersoner slettes eller anonymiseres.


Dame som rater best i test på forsikring

Best i test på skadeoppgjør

*Tusen takk til alle våre kunder! Vi har Norges beste skadeoppgjør i følge Bytt.no. I tillegg har vi svært fornøyde forsikringskunder, i følge Norsk kundebarometer (2021). Vårt forsikringsselskap Fremtind scorer nok en gang høyt i kategorien skadeforsikring, med 4 av 5 stjerner i testen.   

Les mer om våre best i test-utmerkelser

Tjenesten leveres av Fremtind Forsikring

Vårt forsikringsselskap har skiftet navn fra SpareBank 1 Forsikring til Fremtind Forsikring. Hva betyr det for deg?