Den lokale forskjellen

Å gå i banken er ikke som det en gang var. Mange tradisjonelle banktjenester har gått fra manuell til digital, og det blir stadig færre åpne bankkontor i Norge. Det er den nye bankhverdagen.

Øystein på kaia i Kristiansund

I SpareBank 1 Nordvest sier vi at vi skal være en bank for folk flest og bedrifter. Autorisert finansiell rådgiver i avdeling for personmarked i Kristiansund, Øystein Aandahl, sier at det å representere en lokal sparebank forplikter.

- Selv om kundeatferden endrer seg, og stadig flere digitale flater overtar for de fysiske, er rådgiveren fortsatt viktig. Om du akkurat er ferdig med studiene, om dere er samboere som trenger en bolig med større plass, eller om du er usikker på om du sparer nok til du skal begynne livet som pensjonist, skal du vite at vi er der for deg.

- Vi som bank må være best på tilgjengelighet der kunden er, enten du søker om nytt boliglån via mobilbanken eller om du trenger et fysisk møte med en rådgiver for å få råd om sparing, lån eller forsikring.Som komplett tilbyder av finansielle tjenester gir det oss store muligheter, men det betyr også at vi hele tiden må gi det lille ekstra.

- Våre digitale flater må oppleves like gode som våre fysiske, og våre løsninger må gjøre hverdagen deres enklere. Vi skal være der kundene er, og vi skal sparre med de med høy bankfaglig kompetanse. For det forventer de, avslutter Øystein.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }