Har du mottatt melding om oppdatering av legitimasjon?

Her finner du mer informasjon i forbindelse med denne meldingen.

 

Hvorfor fikk du meldingen?

Du har et kundeforhold med SpareBank 1 Nordmøre, men vi mangler dessverre tilstrekkelig legitimasjon på deg i våre arkiver. Det betyr at du må hjelpe oss med en viktig ting, nemlig å vise at du er du. 

For å hindre at norske banker brukes som ledd i hvitvasking eller terrorfinansiering og for å hindre misbruk av din identitet er det et lovpålagt krav at alle bankkunder må være legitimert i bankens arkiver.

Hva betyr dette for deg?

Vi må ha tilstrekkelig legitimasjon for å hindre misbruk av din identitet og din konto. Du har derfor fått melding fra oss der vi ber deg dra innom et av våre kontor for å registrere legitimasjonen din. Bor du ikke i nærheten av et SpareBank 1 Nordmøre-kontor kan du også legitimere deg i en av de andre bankene i SpareBank 1-alliansen.

Vi beklager ulempen dette medfører, men håper på forståelse for at tilstrekkelig legitimasjon er nødvendig for å beskytte deg mot ID-tyveri, svindelforsøk eller annen økonomisk kriminalitet.

Hvordan kan du legitimere deg?

Du kan legitimere deg i SpareBank 1-kontorer i andre deler av landet, finn ditt nærmeste kontor her.

Opplys om at du er kunde i SpareBank 1 Nordmøre.

Dersom du bor et annet sted i Norge kan du møte ved et annet SpareBank 1-kontor. Finn nærmeste kontor her.

Oppholder du deg utenlands, og det er lenge til du har mulighet til å komme inn i et bankkontor, kan du å sende oss bilde av passet ditt i nettbanken eller ta kopi av passet ditt og sende det til oss per post:

SpareBank 1 Nordmøre
Postboks 23
6501 Kristiansund.

Merk konvolutten med «Servicesenteret».

Når vi mottar bilde eller kopi av legitimasjonen din, vil vi ta kontakt med deg for å bekrefte at det er du som er avsenderen.

Gjelder kun for deg som IKKE har bankkort med bilde eller BankID utstedt av SpareBank 1 Nordmøre, og som har fått beskjed om at BankID fra annen bank er godkjent som legitimasjon.

Hvis dette er tilfellet kan du logge inn med din BankID her. Du vil bli stilt noen spørsmål som det tar omtrent 1 minutt å besvare. Dersom du kan legitimere deg på denne måten behøver du ikke å framvise pass i tillegg. 

 

Hva skjer hvis du ikke viser legitimasjonen din? 

Tilstrekkelig legitimasjon er avgjørende for et kundeforhold med banken. I tilfeller hvor banken ikke mottar tilstrekkelig informasjon vil vi desverre måtte vurdere å suspendere kundeforholdet, inkludert eventuelt utstedt BankID/bankkort. Dette for å forhindre at din identitet og dine avtaler kan misbrukes av andre. 

Viktig!

Ikke gi fra deg personlig informasjon via e-post eller på usikre nettsider

Personlig oppmøte er dessverre eneste mulighet for at legitimasjonskontrollen skal være gyldig. Husk at du aldri må gi fra deg personlig informasjon som pass, fødselsnummer, passord, koder eller kortinformasjon via e-post eller på usikre nettsider. Har du mottatt kommunikasjon som du er usikker på om kan være svindelforsøk, er det viktig at du ikke klikker på lenker, vedlegg eller svarer tilbake. Er du i tvil, ta raskest mulig kontakt med oss.

Hvis du har spørsmål om behandlingen av personopplysninger i forbindelse med dette kan du lese mer i bankens personvernerklæring.

 

Ofte stilte spørsmål

 • Banken har ansvar for å innhente legitimasjon når du etablerer et kundeforhold hos oss. Det følger av reglene i lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Det gjør vi for å forsikre oss om identiteten til kunden.

  Har du mottatt en henvendelse fra oss er det fordi vi ikke har legitimasjon i vår arkiver som tilfredsstiller bankens og lovens krav. Skjerpede legitimasjonskrav bidrar til å hindre ID-tyveri, misbruk av BankID og økonomisk kriminalitet. 

 • I de aller fleste tilfellene ber vi om fremvisning av pass. I spesielle tilfeller kan vi også godkjenne andre legitimasjonsformer. Hva som gjelder for deg finner du informasjon om i meldingene du tidligere har mottatt fra oss.

 • Dersom du ikke har gyldig pass, ta kontakt med oss. Om du må fornye ditt pass avtaler du en lengre frist ved å kontakte oss på dette kontaktskjemaet eller på telefon (+47) 915 03900 alle dager kl. 7-24. Bestilling av pass gjør du hos politiet. Noen kontorer har drop-in, men mange krever at du bestiller time på nettet. Se politiet.no for mer informasjon.

 • Dersom du har utenlandsk pass/reisebevis/utlendingspass må du i tillegg fremvise oppholdskort eller registreringsbevis for EU/EØS-borgere.

 • Alle norske banker er pålagt å ha tilstrekkelig legitimasjon på sine kunder, gjennom lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, og gjennom krav som stilles ved utstedelse av elektronisk signatur som BankID og utstedelse av bankkort med bilde.

  Vi jobber kontinuerlig med dette, og kontakter alle kunder som vi ikke har korrekt registrert legitimasjon på. Vi trenger derfor din hjelp for å forbedre oss og oppdatere arkivet vårt.

 • Mange kunder er allerede tilstrekkelig legitimert og vil derfor ikke få denne beskjeden. 

 • For at legitimasjonskontrollen skal være gyldig, må du møte opp personlig. Din identitet må kontrolleres opp mot det legitimasjonsdokumentet du fremviser.

  Personer bosatt i utlandet eller langt unna et SpareBank 1 kontor kan legitimere seg med pass hos instanser som bank, konsulat eller ambassade. 

 • Banken har satt en kort frist for å komme i kontakt med deg slik at vi finner en ordning for å innhente legitimasjon. Hvis vi ikke mottar tilstrekkelig legitimasjon innen fristen vil vi kontakte deg. I ytterste konsekvens må banken vurdere om å sperre din BankID inntil vi får avklart forholdet. 

  Gi oss beskjed dersom fristen ikke er mulig å overholde, så finner vi en løsning sammen. Fyll ut dette kontaktskjemaet eller ring oss på (+47) 915 03900.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }