Vi blir hovedbank for nye Hustadvika kommune

SpareBank 1 Nordvest bli hovedbank for det som fra 1. januar 2020 blir fylkets fjerde største kommune, Hustadvika. 

- For oss i SpareBank 1 Nordvest ligger det stor prestisje med å bli tildelt en slik kontrakt. Ikke minst er det viktig fordi vi med de kravene som settes får utviklet vår egen kompetanse og tjenestetilbud, sier adm. dir Odd Einar Folland i SpareBank 1 Nordvest. 

En hovedbankavtale innebærer at en kommunes samlede behov for betalingsformidling og banktjenester blir håndtert av en fast partner.  

Leder for bedriftsmarked i SpareBank 1 Nordvest, Rune Solli, påpeker at banken jobber kontinuerlig med digitalisering, og skal være en ressurs for kundene.  

- Avtalen er viktig for fortsatt høyt fokus på utvikling av gode og verdiskapende løsninger til bankens kommunekunder, sier han. 

Hustadvika kommune, som formelt etableres fra 1. januar 2020, etter en sammenslåing av kommunene Eide og Fræna, inviterte tidligere i år til anbudskonkurranse om levering av hovedbankforbindelse. I slutten av mai var det klart at SpareBank 1 Nordvest var innstilt som hovedbank til kommunen som vil få cirka 13.250 innbyggere. 

Administrasjonssjef Per Sverre Ersvik i Hustadvika kommune påpeker at det var en jevn konkurranse, hvor både pris, kvalitet, service og rådgivning ble lagt til grunn. 

- Forventningene våre går på at det i tillegg til å være en bank som skal håndtere våre transaksjonsbaserte behov, som for eksempel fakturahåndtering og lønnskjøring, skal være en samarbeidspartner og rådgiver som skal tilføre oss kompetanse som vi selv ikke besitter eller har valgt å ikke bygge opp selv, sier Ersvik. 

 Avtalen gjelder for to år med mulighet for forlengelse i ett år.