Hva skjer med forsikringen min når jeg avskilter/avregistrer bilen uten å levere inn skilt?

Kan jeg avskilte bil uten å levere skilt?
Ja, det ikke lenger et krav om at skiltene på avregistrerte kjøretøy skal leveres inn til en trafikkstasjon. Du kan selv midlertidig avregistrere kjøretøyet på vegvesen.no når du selv ønsker. Det vil fremdeles være mulig å møte fysisk med skiltene på en trafikkstasjon hvis du ønsker det.

Hva med forsikringen?
Når du avregistrerer/avskilter bilen midlertidig, går forsikringen din automatisk over på en lagringsforsikring.

Hvis du trenger å kjøre/flytte bilen mens den er avregistrert må du bestille prøveskilter hos Statens vegvesen. Du kan bruke prøveskilt ved:

  • prøvekjøring, for eksempel i forbindelse med kjøp og salg
  • flytting av kjøretøy fra et sted til et annet
  • prøving av kjøretøy i forbindelse med reparasjon eller annet
  • kjøring i forbindelse med fortolling, godkjenning og registrering

Hvordan registrerer jeg en avregistrert bil?
For å kunne registrere en avregistrert bil må du først ha en bilforsikring. Hvis du allerede har en lagringsforsikring på bilen din, kan logge inn til forsikringen for den bilen det gjelder og velge «Gjenoppta "dekning"».

Deretter kan du påregistrere kjøretøyet ditt igjen hos Statens vegvesen.
 

Se også:

Kondemnert bil?
Hvilken forsikring er påbudt på motorkjøretøy?
Må jeg forsikre bilen før omregistrering?
Avskiltingsbegjæring?

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }