• Minikasko er vår billigste båtforsikring. Den dekker ansvarsforsikring, brann, tyveri, redning, vrakfjerning osv. 

    Hvis du ønsker å få dekket skader på egen båt som følge av for eksempel sammenstøt, kantring, grunnstøting og synking må du velge kasko eller toppkasko båtforsikring.

     


    Hvorfor kaskoforsikring på båt?

    Visste du at ansvarsforsikring på båt er annerledes enn på bil? Når du kjører bil har du et lovpålagt ansvar for skader du påfører andre. Det betyr at hvis en bil skader noen eller noe, spør man ikke hvem som er skyld i skaden. Bilen er årsak til skaden, og du er dermed ansvarlig. Dette er helt annerledes med båt. Der er båteier kun erstatningsansvarlig hvis man har vært uaktsom eller har direkte skyld i skaden.

    Se eksempler på dette