• Ved selvmord er reglene noe annerledes dersom livsforsikringen er kjøpt mindre enn et år før hendelsen. Det vil si at de etterlatte får utbetalt forsikringssum så sant livsforsikringen ha vært gyldig i minst ett år.