Hvorfor har månedlig faktura høyere beløp enn jeg forventet?

Det kan være flere grunner til at beløpet er høyere (eller lavere) enn forventet.
  • Når du velger månedlig betaling beregnes de syv første månedlige terminbeløpene til 30 dager. De resterende fem månedlige terminbeløpene beregnes til 31 dager, og vil derfor være noe høyere. Til sammen utgjør dette et forsikringsår på 365 dager.
  • Vi fakturerer forskuddsvis. Første faktura etter at du har kjøpt forsikring inneholder derfor ofte en lengre periode enn ordinær månedlig termin. Se «Fra- og til dato» oppgitt i fakturaspesifikasjonen.
  • Første faktura etter overgang til lagringsforsikring kan "henge etter". Tilgodebeløpet blir korrigert på fakturaen etter, eller tilbakebetalt. For forsikringene på mc, moped og snøscooter blir det også gjort en avregning og korrigering på grunn av sesongvariert pris
  • Ved oppsigelse av mc-, moped-, snøscooter- eller båtforsikring blir også fakturaen korrigert for sesongvariert pris.

Hvis du er usikker, kan du kontakte oss så skal vi hjelpe deg.