• G eller grunnbeløpet i folketrygden er beløpet alle ytelser i folketrygden regnes ut fra. Beløpet bestemmes hvert år i Stortinget, og 1 G er 106.399 kroner per 01.05.2021.