Hva er vedlikeholdsansvar?

Vedlikeholdsansvaret innebærer at du selv er ansvarlig for oppfølging og vedlikehold av huset, hytta, garasjen og andre bygninger du eier. Forsikringene dekker i hovedsak plutselige og tilfeldige hendelser som fører til skade. Manglende vedlikehold og oppfølging som fører til skader som skjer over tid, vil i de fleste tilfeller ikke dekkes av husforsikringen.

Skadeeksempel
Hvis taket eller veggen din ikke er tett på grunn av manglende vedlikehold og du får en vannlekkasje, kan dette føre til at gulv, vegger eller liknende blir ødelagt. Disse innvendige skadene er følgeskader som kan være dekket av Topp husforsikring eller Topp hytteforsikring. Du kan lese mer om følgeskader her.

Se vår vedlikeholdskalender, for full oversikt over hva du bør gjøre for å vedlikeholde huset ditt.
 

Hva er vedlikeholdsplikt?
Vedlikeholdsplikt blir helst brukt i et leie/utleie-forhold, der huseier/utleier har vedlikeholdsplikt i henhold til husleieloven, så lenge ikke noe annet er avtalt. Dersom ikke utleier overholder vedlikeholdsplikten, kan leietaker kreve avslag i husleien. Hvis det er snakk om større mangler, kan leietakeren si opp avtalen. 

Les mer om vedlikeholdsplikt på legalis.no