Hva må jeg gjøre hvis forsikringsavtalene mine er annullert pga. manglende betaling?

Du må ha betalt alt du har utestående hos oss og evt. inkassobyrå før vi kan ta en ny vurdering av ditt kundeforhold. Du må selv ta kontakt med oss for en ny vurdering, forsikringene gjenopptas ikke automatisk.