Må man være 100 % ufør for å bruke uføreforsikringene?

Nei, du trenger ikke være 100 % ufør for å bruke uføreforsikringene.

  • Hvis du har uførepensjon må du være minst 50 % midlertidig eller varig arbeidsufør for å få utbetalinger på forsikringen.
  • Har du uførekapital må du være minst 50 % varig arbeidsufør for å få utbetaling.

Vi har også eldre uføredekninger der vilkårene for utbetaling er annerledes. Mer informasjon om hva som gjelder for deg finner du ved å logge inn å se på forsikringsavtalen din.