• Du kan velge mellom 4 forskjellige betalingsfrekvenser på forsikringene dine:

    • Månedlig betaling
    • Kvartalsvis betaling
    • Halvårlig betaling
    • Årlig betaling

    Hvis du ønsker å forandre på betalingsfrekvensen du har i dag, må du ta kontakt med oss.