• Er nøkkelen stjålet er du dekket av delkaskokasko og toppkaskoforsikring. Er nøkkelen mistet eller brukket er du kun dekket av toppkaskoforsikringen.

    Bilforsikringen dekker inntil 8.000 kroner for ny nøkkel, programmering og omkoding hos autorisert verksted/låsesmed.