Hvordan sperrer jeg kortet mitt?

Dette kan du selv gjøre i din mobilbank eller nettbank under menypunktet Kort. Velg det aktuelle kortet, og trykk på Sperre kort

Hvis du ikke får sperret kortet ditt her, kan du ringe oss på +47 915 03900. Er du i utlandet ringer du +47 915 03900.