Hva er minstebeløp å betale på kredittkortregningen?

Du må betale 5% av det du skylder, minimum 300 kroner.

Eksempel:
Hvis du skylder 10 000 kroner så må du minimum betale 500 kroner. Hvis du
skylder 5 000 kroner så må du minimum betale 300 kroner.