Kan jeg få Grønt lån selv om energitiltakene på min bolig ikke forbedret energimerkingen?

Noen tiltak, for eksempel solcellepaneler og valg av miljøvennlige byggematerialer, er ikke en del av beregningen i energimerkingen. Ta kontakt med oss dersom du mener at boligen din er mer energieffektiv eller miljøvennlig enn det energimerkingen viser, så gjør vi en individuell vurdering.