Hvordan tolker jeg energimerkingen?

Bokstavene fra A til G er karakteren på hvor mye energi som kreves for å varme opp huset. A er et topp moderne, godt isolert hus. G er et eldre hus med isolasjon under dagens standarder. Fargeskalaen går fra rød til grønn, hvor rød farge betyr at hus og varmtvann kun er oppvarmet med elektrisitet. Bruk av fornybare energikilder bringer huset nærmere grønn status.

Energimerkeskala