Kan Grønt lån kombineres med Grønt lån til energitiltak?

Ja. Det lar seg fint kombinere.