• Har du lastet ned BankID på mobil eller engangskode på mobil, må du ta kontakt med banken for å sperre din BankID.