Jeg har fått ny mobil. Må jeg bestille engangskode-appen på nytt?

Nei, men du må aktivere appen på nytt. Du finner en veiledning inne i appen som forklarer hvordan dette gjøres. 

Husk at du må ha riktig telefonnummer og e-postadresse i mobil- og nettbank for å få aktivert appen. 

Les mer og kom i gang med engangskode-appen