• Gyldig legitimasjon for å få tjenesten Uten BankID er: utenlandsk pass, norsk reisebevis for flyktninger, norsk førerkort, norsk utlendingspass og nasjonalt id-kort fra EØS-land og Schengen godkjent for reiser innen Schengen.

    Oppholdskort er ikke gyldig legitimasjon.