Hvorfor får jeg feilmelding når jeg søker i arkivet?

Det er kun mulig å søke seks måneder om gangen. Dersom du f.eks. søker fra 0101xx-til 3112xx så vil du få feilmelding. Legg inn en korterer tidsperiode og prøv på nytt.