Hva er belastet forvaltningshonorar?

Prisen til fondsforvalteren. Honoraret er trukket fra fondskursen.