Hvilken pris hadde jeg før, og hvilken pris får jeg nå?

Prisendringen vil variere fra fond til fond, her ser du hvordan prisen eksempelvis vil endre seg på fondet ODIN Global. *Hvilken pris hadde jeg før?
Forvaltningshonorar: 1,5 % (hvorav 0,75 % var returprovisjon til banken)
Totalkostnad før endringen: 1,5 % 

Hvilken pris får jeg nå?
Forvaltningshonorar: 0,75 %
Formidlingshonorar Digital: 0,45 %
Ny totalkostnad for digital kunde: 1,20 %

*) Vi har varierende priser noe som betyr at prisen du betaler til oss som bank kan bli lavere jo mer fond du handler for. Se prislisten for mer detaljer.