• Prisendringen vil variere fra fond til fond, her ser du hvordan prisen eksempelvis vil endre seg på fondet ODIN Global. *Hvilken pris hadde jeg før?
  Forvaltningshonorar: 1,5 % (hvorav 0,75 % var returprovisjon til banken)
  Totalkostnad før endringen: 1,5 % 

  Hvilken pris får jeg nå?
  Forvaltningshonorar: 0,75 %
  Formidlingshonorar Digital: 0,45 %
  Ny totalkostnad for digital kunde: 1,20 %

  *) Vi har varierende priser noe som betyr at prisen du betaler til oss som bank kan bli lavere jo mer fond du handler for. Se prislisten for mer detaljer.