Hvordan kan jeg spare ekstra til pensjon?

IPS og Pensjonskonto er våre anbefalte produkter for sparing til pensjon. Du får automatisk alderstilpasset spareprofil, som betyr at det er alderen din som avgjør hvordan sparingen din fordeles mellom utvalgte aksje- og rentefond. Aksjeandelen er høy når det er lenge igjen til du skal starte utbetaling. Høy aksjeandel forventes å gi best avkastning på lang sikt. Når det er mindre enn 27 år igjen til utbetalingsdato, trappes andelen i aksjefond gradvis ned, for at du skal unngå store svingninger i saldoen når det nærmer seg utbetaling. Du kan enkelt endre spareprofil, dersom du ønsker høyere eller lavere aksjefondsandel i din pensjonssparing. 

IPS er sparing til pensjon med skattefordel, hvor du får tilbake 23 prosent av årlig sparebeløp på inntil 40.000 kroner på skatten i innbetalingsåret.  Pengene du sparer kan tidligst tas ut fra fylte 62 år og skal utbetales med 23 prosent skatt til inntil fylte 80 år. Pensjonskonto er en mer fleksibel sparing hvor du selv velger utbetalingsperiode. Du betaler kun skatt på avkastning ved utbetaling, men får ingen skattefordel i spareperioden.

Som ansatt i ABB med innskuddspensjon i SpareBank 1 Forsikring, får du lavere forvaltningsgebyr når du sparer i IPS eller Pensjonskonto. Det vil si at du får 14 - 40 prosent lavere forvaltningsgebyr på sparing i IPS og Pensjonskonto, noe som rett og slett gir deg mer pensjon for sparingen din! Denne fordelen gjelder også dersom du har pensjonskapitalbevis eller pensjonsbevis hos oss. 

Se mer om dine fordeler med tilleggssparing her

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }