Hvorfor får jeg ikke kjøpt enkelte fond?

I løpet av sommeren 2021 flyttes de fleste bruttofond over til nye nettofond. Du får derfor nye priser på fondsparingen din, og kan ikke lenger kjøpe mer i det "gamle" fondet ditt.

Eksempel: Hvis du har penger i fondet ODIN Aksje het det tidligere ODIN Aksje C. Inne i mobilbanken/nettbanken vil du ikke finne noen kjøpeknapp i dette fondet lenger. Fondet heter nå ODIN Aksje D, og det er her du må kjøpe flere andeler hvis du vil investere mer i dette fondet. Noen fond vil ikke bli flyttet til nettofond, og disse kan du fortsatt kjøpe.

Se også
Hva er bruttofond og hva er nettofond?
Hva gjør jeg for å kjøpe mer i fondet mitt?