Hvordan plasseres pensjonspengene?

Når du sparer i IPS plasseres sparepengene dine i fond som består av aksjer og renter. Ved start plasseres pengene i en alderstilpasset investeringsprofil. Det er alderen din som avgjør andelen aksjer i fondet. Hvis du vil endre andelen aksjer kan du gjøre det etter at avtalen er opprettet. Du kan velge mellom spareprofiler med ulik grad av aksjer.