Kan jeg tape penger på å spare i fond?

Det er en viss risiko forbundet med fond og aksjer, men du kan selv velge hvor stor risiko du vil ta for sparepengene dine. Som regel vil høyere risiko gi deg  mulighet til bedre avkastning.

Risiko

Ønsker du at sparepengene skal vokse mye i verdi må du tåle perioder med store verdisvingninger, selv om dette kan gi negativ verdi i perioder. Risiko betyr at det i teorien kan gå dårlig med et selskap du har investert i, og at verdien av investeringen din da vil synke. Holder du deg til planen, også i dårlige tider, vil du sannsynligvis oppnå større avkastning enn ved andre spareformer.

Aksjeandelen bestemmer

Aksjer kan gi høy avkastning, men innebærer altså en viss risiko. Derfor er størrelsen på aksjeandelen i et fond med på å påvirke risiko og forventet avkastning. Å eie aksjer i fond gir lavere risiko enn å eie aksjer i bare ett selskap. Fordi et fond kjøper biter av mange forskjellige selskaper spres risikoen. Hvis ett selskap gjør det dårlig trenger du ikke merke noe til det, fordi det kan gå bra med alle de andre.

Se også:
Hva er fond?
Sparing i fond

Historisk avkastning for fond er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning avhenger blant annet av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.