• Nei. Det er ulike skatteregler på de to pensjonssparingene, og de kan derfor ikke slås sammen.