Når kan jeg få utbetalt pensjonen?

Reglene for pensjonssparing med skattefordel (IPS) er at disse pengene er låst til du fyller 62 år og utbetalingen skjer over minst 10 år, minimum til fylte 80 år. Starter du utbetaling ved fylte 62 år, utbetales pensjonen over 18 år. Starter du utbetaling ved 70 år, utbetales pensjonen over 10 år. Ved lav saldo vil antall utbetalingsår reduseres. Årlig utbetaling skal utgjøre minimum 20 % av G, det vil si ca 20.000 kroner i året.

Her kan du lese mer om pensjonsutbetaling