Hvordan har vi regnet?

Sparer du 1000 kroner i måneden frem til du er 67 år, kan det gi deg en fremtidig saldo på 607 000 kr kroner. Det tilsvarer 411 000 kroner i dagens kroneverdi hvis vi regner med at det generelle prisnivået øker med 2,5 % hvert år. Det månedlige beløpet over er i dagens kroneverdi.

Forutsetninger:
Beregnet saldo er etter at kostnader er trukket fra, og forutsetter at du ikke har tatt ut penger fra pensjonskontoen. Vi vil gjøre deg oppmerksom på at det er risiko forbundet med sparing i fond. Du kan risikere negativ avkastning, det vil si at pengene synker i verdi. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

Pengene du sparer settes i aksjefond frem til det er 27 år igjen til du ønsker utbetaling. Når det er mindre enn 27 år igjen til utbetaling kombinerer vi aksjefondet med et rentefond. Slik blir det mindre risiko for at saldoen din faller i verdi når du nærmer deg pensjonsalder.

Beregningene er basert på en antatt avkastning på 7,5 % i aksjefondet og 2,5 % i rentefondet. Antatt avkastning er før kostnaden for fondsforvaltning er trukket fra.

Med disse forutsetningene vil din saldo med 95 % sannsynlighet bli mellom 327 000 kr og 1 177 000 kroner. Sparing i fond vil alltid ha noe usikkerhet. Du tar selv risikoen for at saldoen kan falle i verdi på grunn av negativ avkastning.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }