Vil salg av fond i forbindelse med betaling av formidlingshonorar gi skattemessige konsekvenser?

Ja, salg av fond (innløsning) vil gi skattemessige konsekvenser.

Formidlingshonoraret betales ved at det gjennomføres innløsning av fondsandeler. Dette trekkes fra fondet med høyest beholdning. På lik linje med annet salg (innløsning) av fondsandeler er også dette skattepliktig. Du må betale skatt hvis du selger fondsandeler (innløser) med gevinst, og hvis du selger fondsandeler med tap får du fradrag.