SpareBank 1 og LO

Hver for oss, og sammen, jobber SpareBank 1 og LO for å skape arbeidsplasser, verdiskapning og vekst for mennesker over hele landet. 

LO er fellesskap. LO er samhold. LO er trygghet. Selv om det ofte handler om arbeidsplasser og lønn, er ikke dette alt. Det handler om hele mennesket og om flokken. Om å vise solidaritet når man kan og om å få det samme når man trenger det.

På samme måte er det med SpareBank 1. Det handler om boliglån, forsikringer og renter på sparepengene, men også om alt det andre. Om lokal stolthet og trygghet, om hjørnesteinsbedriften som får muligheten til å fortsette, om støtte og sponsorater til barne- og ungdomsarbeid, kultur og idrett. Om å skape næringsliv og arbeidsplasser for mennesker der de er - i livet og rent geografisk.

SpareBank 1 og LO har på mange måter en felles historie. Vi har kanskje ikke alltid sittet på samme side av bordet, men vi har sittet ved det samme bordet. Og målet har vi hatt felles. Skape arbeidsplasser, verdiskapning og vekst for mennesker over hele landet. Hver for oss, og sammen, har vi skapt arbeidsplasser, reddet arbeidsplasser og lagt til rette for at mennesker ikke bare skal være arbeidstakere, men leve gode, meningsfulle liv.

Det er dette som er vår begges arv, vår felles ryggmarg. Hver for oss skaper vi trygghet og forutsigbarhet for våre kunder og medlemmer. Sammen gir vi de samme kundene og medlemmene enda større muligheter. Rett og slett fordi vi gjør som vi alltid har gjort – vi støtter hverandre, hjelper hverandre og stoler på hverandre.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }