SpareBank 1 Flex 50
Alt-i-ett 50

Fondet passer for deg som skal spare i mer enn 5 år. Du ønsker balanse mellom forutsigbarhet og muligheten til å få pengene til å vokse, uten at pengene dine svinger for mye i verdi. Fondet er en del av fondsløsningen Alt-i-ett.

Alt-i-ett 50

50 % aksjefond
50 % rentefond

Alt-i-ett 50 er et aktivt forvaltet kombinasjonsfond som plasserer omtrent 50 prosent i SpareBank 1 Aksje og 50 prosent i ODIN Rente. Det tas hensyn til forholdet mellom risiko og forventet avkastning. Utbyttet ditt reinvesteres i nye fondsandeler.

Alt-i-ett 50 heter også SpareBank 1 Flex 50.

Kort om avkastning
Historisk avkastning for fond er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning avhenger blant annet av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

For deg som handler fond og verdipapir
Se avtaler og retningslinjer