Hva er en fremtidsfullmakt?

Med en fremtidsfullmakt gir du én eller flere personer mulighet til å ivareta dine interesser den dagen du ikke lenger er i stand til det selv. Demens, sinnslidelse, eller alvorlig sykdom kan være tilstander som gjør at du trenger denne hjelpen. En fremtidsfullmakt kan helt eller delvis erstatte vergemål.

I en fremtidsfullmakt omtales den som gis fullmakt for en fullmektig. Du som gir fullmakt kalles fullmaktsgiver. 

Slik lager du en fremtidsfullmakt

  1. Logg inn med BankID og fyll ut fremtidsfullmakten. For å logge inn må du være kunde.
  2. Når fremtidsfullmakten er ferdig utfylt laster du det ned for signering av deg og to uavhengige vitner. Vitnene skal sikre at fremtidsfullmakten er gitt frivillig og uten påvirkning.
  3. Oppbevar signert fremtidsfullmakt på et sikkert sted og etter avtale med den som gis fullmakt i dokumentet. Da vet han eller hun hvor fremtidsfullmakten er når den skal tas i bruk.
  4. Trenger du advokathjelp og er kunde kan advokatene i Advokatfirmaet Legalis hjelpe deg. Du betaler ikke for den første halve timen, deretter har du reduserte priser dersom du trenger mer veiledning fra dem.


Spørsmål om fremtidsfullmakt

For å opprette en fremtidsfullmakt må du ha fylt 18 år, og du må ha evne til å forstå fullmaktens betydning. Det betyr at du må skrive fullmakten før du har blitt så syk at du ikke lenger er i stand til å ta egne avgjørelser. Så lenge du er frisk kan du også trekke tilbake en opprettet framtidsfullmakt, eller velge å skrive en ny fremtidsfullmakt.

Den du gir fullmakten til må ha fylt 18 år og kan ikke selv ha verge. 

Eksempler på de du kan gi fullmakt til:

  • ektefelle
  • samboer 
  • barn
  • søsken
  • barnebarn
  • venn eller en annen person du foretrekker.

Du som fullmaktsgiver står fritt til å velge, men det er viktig å velge noen du har særlig tillit til. Fullmakten kan gis til en eller flere personer.

SpareBank 1 krever generelt at Statsforvalteren i fylket stadfester fullmakten før fullmektigen får tilgang til fullmaktsgiverens konto, kontoer eller eventuelt andre banktjenester. Det samme krever tinglysingsmyndigheten (Kartverket) før fullmektigen kan disponere eiendom på vegne av fullmaktsgiveren.

Banken vil deretter gjøre fullmektig til disponent av fullmaktsgivers konti, slik at fullmektig får tilgang til konti i egen nettbank (fullmektig må være, eller bli kunde i samme bank som fullmaktsgiver).

Fullmektig kan ikke overta eller bruke fullmaktsgivers BankID, da BankID er personlig og skal kun brukes av eier.

Fullmakten trer i kraft når en legeerklæring bekrefter at du som fullmaktsgiver er i en tilstand som gjør at du ikke lenger kan ivareta egne interesser. Det er en helhetlig vurdering av din helsetilstand, og dine behov for hjelp innenfor de områdene fullmakten omfatter, som avgjør det. Altså kan fremtidsfullmakten tre i kraft selv om du er i stand til å håndtere visse dagligdagse ting. 

Den som er fullmektigen har rett til å innhente legeerklæring om din helsetilstand for å dokumentere at du er ute av stand til å ivareta egne interesser. For å unngå mistanke om interessekonflikt bør ikke fullmektig ha personlig tilknytning til legen som utsteder denne legeerklæringen.

Når legeerklæringen foreligger skal fullmektigen umiddelbart gi deg og din ektefelle eller samboer en skriftlig beskjed om fullmaktens gyldighet og om dens innhold. Har du ikke ektefelle eller samboer, skal andre nære slektninger av deg få beskjed. Når dette er gjort skal fullmektigen be om Fylkesmannens stadfestelse av fremtidsfullmakten, jf.vergemålsloven § 84. 

SpareBank 1 krever generelt at Statsforvalteren i fylket godkjenner fullmakten før fullmektigen får tilgang til fullmaktsgiverens konto, kontoer eller eventuelt andre banktjenester. Det samme krever tinglysingsmyndigheten (Kartverket) før fullmektigen kan disponere eiendom på vegne av fullmaktsgiveren.

Her kan du lese mer om stadfesting