Prisliste bedrift

Prisliste for bedriftskunder i SpareBank 1 Nordvest.

FINANSIERING

 • Prisen oppgis ved forespørsel etter individuell behandling

 • Rentesats av ordinær bevilgning

  3,45 % (gjelder fra 25.05.20)

  Ingen provisjon av bevilgning

  Overtrekksprovisjon pr. måned av høyeste overtrekk

  1 %

  Rentesats av midlertidig tilleggskreditt

  4,45 % (gjelder fra 25.05.20)

  Provisjon av tilleggskreditt pr. kvartal

  0,25 %

 • Prisen oppgis ved forespørsel etter individuell behandling

 • Prisen oppgis ved forespørsel etter individuell behandling

 • Prisen oppgis ved forespørsel etter individuell behandling

  Minimum garantiprovisjon pr. kvartal.  Pris fra 1. april 2020

  400,-

  Garantiprovisjon beregnes forskuddsvis hvert kvartal

 • Terminutsettelse

  Terminutsettelse betyr at dere kan utsette hele den avtalte innbetalingen (renter og avdrag) for en kortere periode. Den innbetalingssummen som er avtalt ved hvert forfall endres ikke. Neste forfall må betales i henhold til plan, og opprinnelig nedbetalingstid vil bli opprettholdt.

  Omkostning for søknad om terminutsettelse er avhengig av engasjementets størrelse og kompleksitet.

  Fra 1 500 kr

  Avdragsfrihet

  I perioder med avdragsfritak betales kun renter og omkostninger på lånet. Dersom avdraget ikke økes etter den avdragsfrie perioden, vil nedbetalingstiden for lånet forlenges.

  Omkostning for søknad om avdragsfritak er avhengig av engasjementets størrelse og kompleks.                          

  Fra 1 500 kr

SPARING/INNSKUDD

 • 0 - 49.999 kr 

  0,00 %

  50.000 - 249.999 kr 

  0,00 %

  over 250.000 kr 

  0,10 %

  Renten gjelder fra første krone. 12 uttak pr. år + siste års rente. For uttak ut over dette beregnes 1 % uttaksgebyr.

 • Over 2.000.000 kr

  0,60 %

  Minsteinnskudd er 2.000.000 kroner. Kapitalen står på en sperret konto. Uttak må varsles minimum 31 dager på forhånd. Det kan kun være et varsel om uttak av gangen. Uttak som ikke er varslet i god nok tid vil medføre et uttaksgebyr på 5 % 

 •  

   

  Minsteinnskudd 50.000 - utløp 01.10.2021

  0,90 %

  Rentekapitalisering ved forfall. Kontoen sperres for innskudd og uttak i bindingsperioden. Vi forbeholder oss retten til å stanse tilbudet uten varsel.

 • Innskuddsvilkår for foliokonto og kassekredittkonto

  0 - 999.999 - 

  0,00 %

  Renten beregnes fra første krone.

 • 0 - 999.999 kr 

  0,00 %

  Over 1.000.000 kr 

  0,00 %

 • Rente 

  0,00 %

 • LO-favør forening høyrente (over 1.000.000 kr) fra 24 juli 0,20 %

  0,20 %

  Renten beregnes fra første krone. 12 gebyrfrie uttak pr. kalenderår

  Brukskonto 

  0,20 %

  Gebyrfri elektronisk betaling

 • Rente

  0,00 %

BETALING

 • Basispakke inkl 1 bruker: ordinær driftspakke. Pris pr mnd
  Brukere utover 1 bruker, pris pr bruker pr mnd

  130,- 

  35,- 

  Grunnpakke inkl 1 bruker (inntil 20 betalinger pr. år) pris pr mnd
  Brukere utover 1 bruker. Pris pr mnd

  0,- 

  35,- 

  Integrert pakke inkl 1 bruker

  Filoverføring og intergrering mot ERP system. pris pr mnd

  Brukere utover 1 bruker. Pris pr mnd pr bruker

   

  250,- 

  35,- 

  Underavtaler: Bedriftens kontoer knyttet opp til en hovedavtale

  feks i et regnskapsbyrå eller i en konserngruppe. Pris pr mnd

   

  90,- 

  Lag og foreninger inkl  bruker

  Ordinær bedriftspakke, pris pr mnd

  Brukere utover 1 bruker, pris pr mnd

   

  0,- 

  0,- 

  Etablering/opplæring med integrasjon

  1.000,-

  Etablering/opplæring uten integrasjon

  0,-

  Etablering Paymul integrasjon

  1.000,-

  Giro, med KID

  2,-

  Giro, med melding

  4,50

  Giro uten mottakers kontonummer

  100,-

  Lønnsutbetalinger

  1,50

 • Etablering av abonnement (test)

  1.500,-

  Månedsgebyr, pr konto

  80,-

  Melding til betaler via banken

  8,-

  Melding til betaler via mottaker

  2,-

  Autogiro kreditbank-trx med melding

  8,-

 • Autogiro debetbank-trx med meld.kr.bet

  4,-

  Autogiro debetbank-trx uten melding

  4,-

  Autogiro debetbank-trx med melding

  4,-

 • Etablering av abonnement (test)

  850,-

  Månedspris pr. konto

  80,-

  AvtaleGiro, KID-bytte

  1.500,-

  Melding til betaler via mottaker

  1,75

  Melding til betaler, via banken

  4,-

  Sletting av innsendte oppdrag

  8,-

  Etablering avtalegiro med elektronisk signatur

  500,-

 • Etablering av abonnement (test)

  3.000,-

  Månedspris, pr konto

  200,-

  Direkte remittering uten melding

  3,-

  Direkte remittering med melding

  7,50

  Direkte remittering med KID

  3,-

  Direkte remittering lønn

  4,-

  Direkte remittering med strukturert melding

  4,-

  Direkte remittering med utbetalingsanvisning

  100,-

  Endring innsendte ikke bokførte transer

  100,-

  Endring av direkte remittering avtale

  250,-

  Etablering direkte remittering avtaler Nets

  500,-

  Slette eller endre ISO filer i direkte remittering

  1,75

  Pr. oppdrag i filforsendelse inn til Nets

  5,-

 • Etablering av abonnement

  1.500,-

  Månedspris pr konto

  80,-

  eGiro med KID

  2,-

  eGiro uten KID

  2,50

  eGiro - Underspes faktura

  2,-

  CREMUL BBS: Underspes kreditnota

  2,-

  CREMUL BBS KID som underspes.

  2,-

  CREMUL BBS: elektronisk innbetaling u/melding

  2,50

 • Etablering av abonnement (test)

  1.500,-

  Test uten giro

  850,-

  Månedspris pr konto

  80,-

  OCR giro transaksjon

  1,75

  Transaksjonsliste A+B (valgfri). Porto kommer i tillegg.

  55,-

 • Oppstartskostnad

  5.000,-

  Fakturamal standard oppsett

  2.000,-

  Fakturamal kundetilpasset

  6.000,-

  Månedsavgift pr konto

  80,-

  eFaktura inkl. hotell

  4,50

  eFaktura ekskl. hotell

  3,50

 • Filforsendelse, pr utsteder

  5.500,-

  Filforsendelse, pr mottaker

  5.500,-

  Månedsabonnement av fil

  75,-

  Lag og send enkeltfaktura

  8,50

  Motta faktura i nettbank bedrift

  3,-

  B2B faktura klikk og betal

  3,-

  B2B eFaktura PEPPOL inngående trans

  2,50

  B2B eFaktura PEPPOL utgående trans

  5,-

  Efaktura B2B distribusjon av vedlegg

  2,50

 • Betaling av Giro (porto kommer i tillegg)

  10,-

  Oblatkvittering

  15,-

  Kvitteringsliste

  15,-

  Retur på grunn av mangler

  100,-

 • Innløsningsgaranti pr. brukersted

  20,-

  Innløsningspris

  0,20

 • BankAxess, etablering

  0,-

  BankAxess, månedspris

  300,-

  BankAxess, transaksjonspris

  6,50

  Netaxept Start, etablering

  2.000,-

  Netaxept Start, månedspris

  300,-

  Netaxept Start, transaksjonpris

  3,-

  Netaxept Plus, etablering

  3.000,-

  Netaxept Plus, månedspris

  500,-

  Netaxept Plus, transaksjonspris

  2,-

  Netaxept Advanced, etablering

  7.500,-

  Netaxept Advanced, månedspris

  700,-

  Netaxept Advanced, transaksjonspris

  1,-

  Nettbutikk/Digitroll

  Kontakt Digitroll

 • Etablering

  1.000,-

  Månedspris

  100,-

  Ekstra bruker

  0,-

  Transaksjonspris

  7,-

 • Etablering

  10.000,-

  Autentisering, pr transaksjon

  0,50

  Signatur, pr transaksjon

  4,-

  Drift og support, pr måned

  1.000,-

  Oppslag på fødselsnummer

  3,-

 • Kjøp av mynt, pr rull, kunde

  4,-

  Kjøp av mynt, pr rull, ikke kunde

  20,-

  Innskudd av mynt og sedler

  50,-

  Lag og foreninger, ved innskudd av mynt og sedler

  0,-

  Bestilling av veksel på nett

  200,-

 • Manuelle oppdrag

  350,-

  SEPA betaling:Ordinær overførsel i EUR innenfor EU/EØS (prisen betinger at meldingen er komplett utfylt)

  30,-

  Telefax eller epost-bekreftelse til mottaker

  150,-

  Tillegg for ufullstendige oppdrag (mangler BIC, IBAN, TAD)

  100,-

  Tillegg for faste oppdrag, pr overførsel

  50,-

  Purring/reklamasjon/endring av betalingsoppdrag

  Minimum 400,-

  Kansellering av betalingsoppdrag

  500,-

  Inngående betalinger, Euro

  20,-

  Inngående betalinger, annen valuta

  100,-

  Salg av valutasjekker

  150,-

 • Pose (inkl. telling), totalkunde

  40,-

  Pose (inkl. telling), clearingkunde

  100,-

 • Belastning av konto

  80,-

  Manuell registrering av lønningsliste, pr mottaker

  75,-

  Revisjonsforespørsel om totalengasjement for kunder

  fra 500,-

  Kopi av transaksjonsdetaljer nyere enn 12 måneder

  50,-

  Kopi av transakjonsdetaljer, eldre enn 12 måneder

  100,-

  Årsoppgave

  100,-

  Kontoutskrift

  50,-

  Hente/sende fil direkte fra/til Nets

  5,-

  Omnummerering, Nets

  300,-

  Nets konteringsdata, backup til kunde pr dag

  150,-

  Gebyr for kontohold, ikke totalkunde

  150,-

 • Nettbank bedrift basis pr. måned

   0,-

  Ekstra bruker nettbank bedrift pr. måned

  0,-

  Betalingstransaksjoner innenlands

  0,-

  Rentefordel sparekonto (høyere enn ordinære kunder)

  0,25%

KORT

 • Årspris

  295,-

  Kontantuttak i SpareBank 1 sine minibanker

  0,-

  Kontantuttak i andre minibanker

  7,-

  Varekjøp i Norge og utlandet

  3,50

  Kontantuttak i utlandet

  35,-

  Rebestilling av mistet/ødelagt kort

  100,-

  Erstatningskort i utlandet

  1.350,-

  Nødkontanter i utlandet

  850,-

  Kurspåslag ved bruk i utlandet

  1,75 %

 • Årspris

  0,-

  Tilleggskort

  0,-

  Varekjøp i Norge og utlandet

  0,-

  Fakturagebyr

  35,-

  eFakturagebyr

  0,-

  Purreomkostninger

  64,-

  Omkostninger ved overtrekk

  125,-

  Kontantuttak i kasse

  75,- + 1 % av uttak

  Nominell rente

  21,62 %

  Valutapåslag

  1,75 %

  Rentefri betalingsutsettelse

  45 dager

  Minimumsbetaling

  2,5 % min 250,-

 • Årsgebyr med firmaansvar, pr kort

  250,-

  Årsgebyr med personlig avsvar, pr kort

  495,-

  For øvrige priser se: eurocard.no

 • Kjøp av kort

  40,-

  Varekjøp

  0,-

  Saldoforespørsel SMS

  3,-

  Erstatningskort (stjålet/mistet kort)

  65,-

  Overføring av restbeløp til nytt kort

  65,-

  Månedspris etter utløpsdato

  50,-

  Valutapåslag

  2 %

 • Prismodell 1, etablering av tjenesten ved større volum

  20.000,-

  Prismodell 1, pr kort, pr år

  70,-

  Prismodell 1, pr lading/påfylling

  7,-

  Prismodell 2, etablering av tjenesten

  0,-

  Prismodell 2, pr kort, pr år

  250,-

  Prismodell 2, pr lading/påfylling

  7,-

  Kortbrukere, varekjøp

  0,-

  Uttak i SpareBank 1 sine minibanker

  0,-

  Uttak i andre minibanker

  7,-

VPS-KONTO

UTENLANDSBETALING