Prisliste bedrift

Prisliste for bedriftskunder i SpareBank 1 Nordvest.

FINANSIERING

 • Prisen oppgis ved forespørsel etter individuell behandling

 • Rentesats av ordinær bevilgning

  4,50 %

  Ingen provisjon av bevilgning

  Overtrekksprovisjon pr. måned av høyeste overtrekk

  1,10 %

  Rentesats av midlertidig tilleggskreditt

  4,50 %

  Provisjon av tilleggskreditt

  0,25 %

 • Prisen oppgis ved forespørsel etter individuell behandling

 • Prisen oppgis ved forespørsel etter individuell behandling

 • Prisen oppgis ved forespørsel etter individuell behandling

  Minimum garantiprovisjon pr. kvartal

  250,-

  Garantiprovisjon beregnes forskuddsvis hvert kvartal

 • Terminutsettelse

  Terminutsettelse betyr at dere kan utsette hele den avtalte innbetalingen (renter og avdrag) for en kortere periode. Den innbetalingssummen som er avtalt ved hvert forfall endres ikke. Neste forfall må betales i henhold til plan, og opprinnelig nedbetalingstid vil bli opprettholdt.

  Terminutsettelse for lån inntil 1.000.000 kr vil medføre omkostninger på:

  500 kr

  Terminutsettelse for lån over 1.000.000 kr vil medføre omkostninger på:

  1000 kr

  Avdragsfrihet

  I perioder med avdragsfritak betales kun renter og omkostninger på lånet. Dersom avdraget ikke økes etter den avdragsfrie perioden, vil nedbetalingstiden for lånet forlenges.

  Omkostning for søknad om avdragsfritak er avhengig
  av engasjementets størrelse og kompleksitet.

  fra 1000 kr

SPARING/INNSKUDD

 • 0 - 49.999 kr  (rente gjeldende fra 28. august)

  0,50 %

  50.000 - 249.999 kr  (rente gjeldende fra 28. august)

  0,70 %

  over 250.000 kr  (rente gjeldende fra 28. august)

  0,90 %

  Renten gjelder fra første krone. 12 uttak pr. år + siste års rente. For uttak ut over dette beregnes 1 % uttaksgebyr.

 • Over 2.000.000 kr

  1,25 %

  Minsteinnskudd er 2.000.000 kroner. Kapitalen står på en sperret konto. Uttak må varsles minimum 31 dager på forhånd. Det kan kun være et varsel om uttak av gangen. Uttak som ikke er varslet i god nok tid vil medføre et uttaksgebyr på 5 % 

 • 12 måneder, utløpsdato 17.08.2020

   

  Minsteinnskudd 50.000

  1,9 %

  Rentekapitalisering ved forfall. Kontoen sperres for innskudd og uttak i bindingsperioden. Vi forbeholder oss retten til å stanse tilbudet uten varsel.

 • Innskuddsvilkår for foliokonto og kassekredittkonto

  0 - 999.999

  0,05 %

  Renten beregnes fra første krone.

 • 0 - 999.999 kr

  0,05 %

  Over 1.000.000 kr

  0,45 %

 • Rente

  0,05 %

 • LO-favør forening høyrente (over 1.000.000 kr) 1,15% fra 8.11

  1,0 %

  Renten beregnes fra første krone. 12 gebyrfrie uttak pr. kalenderår

  Brukskonto

  0,55 %

  Gebyrfri elektronisk betaling

 • Rente

  0,00 %

BETALING

 • Etablering/opplæring uten integrasjon

  0,-

  Etablering/opplæring med integrasjon

  1.000,-

  Etablering Paymul integrasjon

  1.000,-

  Månedsavgift, uten integrasjon

  150,-

  Månedsavgift, med integrasjon

  250,-

  Månedsavgift, PRO

  100,-

  Månedsavgift, lag og foreninger

  35,-

  Klientavtale/datter, pr. måned

  50,-

  Etablering ekstra bruker

  50,-

  Etablere fremmed konto, pr. kunde

  100,-

  Fremmedmerking, pr. konto, pr. måned

  50,-

  Giro, med KID

  2,-

  Giro, med melding

  4,50

  Giro uten mottakers kontonummer

  100,-

  Lønnsutbetalinger

  1,50

 • Etablering av abonnement (test)

  1.500,-

  Månedsgebyr, pr konto

  80,-

  Melding til betaler via banken

  8,-

  Melding til betaler via mottaker

  2,-

 • Etablering av abonnement (test)

  850,-

  Månedspris pr. konto

  80,-

  AvtaleGiro, KID-bytte

  1.500,-

  Melding til betaler via mottaker

  1,75

  Melding til betaler, via banken

  4,-

  Sletting av innsendte oppdrag

  8,-

 • Etablering av abonnement (test)

  3.000,-

  Månedspris, pr konto

  200,-

  Direkte remittering uten melding

  3,-

  Direkte remittering med melding

  7,50

  Direkte remittering med KID

  3,-

  Direkte remittering lønn

  4,-

  Direkte remittering med strukturert melding

  4,-

  Direkte remittering med utbetalingsanvisning

  100,-

  Endring innsendte ikke bokførte transer

  100,-

 • Etablering av abonnement

  1.500,-

  Månedspris pr konto

  80,-

  eGiro med KID

  2,-

  eGiro uten KID

  2,50

 • Etablering av abonnement (test)

  1.500,-

  Test uten giro

  850,-

  Månedspris pr konto

  80,-

  OCR giro transaksjon

  1,75

  Transaksjonsliste A+B (valgfri). Porto kommer i tillegg.

  55,-

 • Oppstartskostnad

  5.000,-

  Fakturamal standard oppsett

  2.000,-

  Fakturamal kundetilpasset

  6.000,-

  Månedsavgift pr konto

  80,-

  eFaktura inkl. hotell

  4,50

  eFaktura ekskl. hotell

  3,50

 • Filforsendelse, pr utsteder

  5.500,-

  Filforsendelse, pr mottaker

  5.500,-

  Månedsabonnement av fil

  75,-

  Lag og send enkeltfaktura

  8,50

  Motta faktura i nettbank bedrift

  3,-

 • Betaling av Giro (porto kommer i tillegg)

  10,-

  Oblatkvittering

  15,-

  Kvitteringsliste

  15,-

  Retur på grunn av mangler

  100,-

 • Innløsningsgaranti pr. brukersted

  20,-

  Innløsningspris

  0,20

 • BankAxess, etablering

  0,-

  BankAxess, månedspris

  300,-

  BankAxess, transaksjonspris

  6,50

  Netaxept Start, etablering

  2.000,-

  Netaxept Start, månedspris

  300,-

  Netaxept Start, transaksjonpris

  3,-

  Netaxept Plus, etablering

  3.000,-

  Netaxept Plus, månedspris

  500,-

  Netaxept Plus, transaksjonspris

  2,-

  Netaxept Advanced, etablering

  7.500,-

  Netaxept Advanced, månedspris

  700,-

  Netaxept Advanced, transaksjonspris

  1,-

  Nettbutikk/Digitroll

  Kontakt Digitroll

 • Etablering

  1.000,-

  Månedspris

  100,-

  Ekstra bruker

  0,-

  Transaksjonspris

  7,-

 • Etablering

  10.000,-

  Autentisering, pr transaksjon

  0,50

  Signatur, pr transaksjon

  4,-

  Drift og support, pr måned

  1.000,-

  Oppslag på fødselsnummer

  3,-

 • Manuelle oppdrag

  350,-

  Nettbank bedrift

  60,-

  Telefax eller epost-bekreftelse til mottaker

  150,-

  Tillegg for ufullstendige oppdrag (mangler BIC, IBAN, TAD)

  100,-

  Hasteoverførsler

  500,-

  Tillegg for faste oppdrag, pr overførsel

  50,-

  Purring/reklamasjon/endring av betalingsoppdrag

  Minimum 400,-

  Kansellering av betalingsoppdrag

  500,-

  Inngående betalinger, Euro

  20,-

  Inngående betalinger, annen valuta

  100,-

  Salg av valutasjekker

  150,-

 • Kjøp av mynt, pr rull, kunde

  4,-

  Kjøp av mynt, pr rull, ikke kunde

  20,-

  Innskudd av mynt og sedler

  50,-

  Lag og foreninger, ved innskudd av mynt og sedler

  0,-

 • Pose (inkl. telling), totalkunde

  40,-

  Pose (inkl. telling), clearingkunde

  100,-

 • Belastning av konto

  80,-

  Manuell registrering av lønningsliste, pr mottaker

  75,-

  Revisjonsforespørsel om totalengasjement for kunder

  fra 500,-

  Kopi av transaksjonsdetaljer nyere enn 12 måneder

  50,-

  Kopi av transakjonsdetaljer, eldre enn 12 måneder

  100,-

  Årsoppgave

  100,-

  Kontoutskrift

  50,-

  Hente/sende fil direkte fra/til Nets

  5,-

  Omnummerering, Nets

  300,-

  Nets konteringsdata, backup til kunde pr dag

  150,-

  Gebyr for kontohold, ikke totalkunde

  150,-

 • Nettbank bedrift basis pr. måned

   0,-

  Ekstra bruker nettbank bedrift pr. måned

  0,-

  Betalingstransaksjoner innenlands

  0,-

  Rentefordel sparekonto (høyere enn ordinære kunder)

  0,25%

KORT

 • Årspris

  295,-

  Kontantuttak i SpareBank 1 sine minibanker

  0,-

  Kontantuttak i andre minibanker

  7,-

  Varekjøp i Norge og utlandet

  3,50

  Kontantuttak i utlandet

  35,-

  Rebestilling av mistet/ødelagt kort

  100,-

  Erstatningskort i utlandet

  1.350,-

  Nødkontanter i utlandet

  850,-

  Kurspåslag ved bruk i utlandet

  1,75 %

 • Årspris

  0,-

  Tilleggskort

  0,-

  Varekjøp i Norge og utlandet

  0,-

  Fakturagebyr

  35,-

  eFakturagebyr

  0,-

  Purreomkostninger

  64,-

  Omkostninger ved overtrekk

  125,-

  Kontantuttak i kasse

  75,- + 1 % av uttak

  Nominell rente

  21,62 %

  Valutapåslag

  1,75 %

  Rentefri betalingsutsettelse

  45 dager

  Minimumsbetaling

  2,5 % min 250,-

 • Årsgebyr med firmaansvar, pr kort

  250,-

  Årsgebyr med personlig avsvar, pr kort

  495,-

  For øvrige priser se: eurocard.no

 • Kjøp av kort

  40,-

  Varekjøp

  0,-

  Saldoforespørsel SMS

  3,-

  Erstatningskort (stjålet/mistet kort)

  65,-

  Overføring av restbeløp til nytt kort

  65,-

  Månedspris etter utløpsdato

  50,-

  Valutapåslag

  2 %

 • Prismodell 1, etablering av tjenesten ved større volum

  20.000,-

  Prismodell 1, pr kort, pr år

  70,-

  Prismodell 1, pr lading/påfylling

  7,-

  Prismodell 2, etablering av tjenesten

  0,-

  Prismodell 2, pr kort, pr år

  250,-

  Prismodell 2, pr lading/påfylling

  7,-

  Kortbrukere, varekjøp

  0,-

  Uttak i SpareBank 1 sine minibanker

  0,-

  Uttak i andre minibanker

  7,-

VPS-KONTO

UTENLANDSBETALING