Forsikring av produksjonsdyr

(husdyrproduksjon)

Husdyrforsikring er tilpasset for gårdsdrift med produksjon av blant annet avkom, kjøtt, melk og egg. Vi tilbyr ulike forsikringspakker etter ditt behov.

Dekker skade og sykdom som gjør at dyrene dør eller må avlives.
Dekker driftstap ved skade på produksjonslokaler og -utstyr.
Dekker tyveri og forsvinning av dyr.
landbruk

Hva dekker husdyrforsikring?

Husdyrforsikring dekker blant annet skader og sykdom hos produksjonsdyrene og driftap ved skader på produksjonsutstyr og lokaler. 

Dekning Husdyrforsikring
Skade ved ulykke eller sykdom som gjør at dyrene dør
Skade ved ulykke eller sykdom som gjør at dyrene totalkasseres ved offentlig kjøttkontroll
Skade ved ulykke eller sykdom som gjør at dyrene må avlives av hensyn til dyrevernet
Tyveri og forsvinning fra driftsbygning
Driftstap ved ulykke eller sykdom hos dyrene som fører til nedsatt produksjon
Driftstap ved tyveri og bortkomst fra driftsbygning
Driftstap som følge av skade på lokaler med husdyrproduksjon og produksjonsutstyr
Driftstap i produksjonen på grunn av spesiell håndtering/fullstendig destruksjon
Tap etter ordre fra veterinærmyndigheter, når det er oppdaget sykdomssmitte i besetningen

Produktinformasjon (IPID)

Vilkår og IPID

Har du husdyrforsikring hos oss fra før, må du logge inn og sjekke vilkårene som gjelder for din gård.

 

Har dyrene dine fått skade eller sykdom?

Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring

Vårt forsikringsselskap har skiftet navn fra SpareBank 1 Forsikring til Fremtind Forsikring. Hva betyr det for deg?