• Forsikringen dekker refusjon av den forsikredes utgifter til reise og losji som er medisinsk nødvendig. Dersom det anses av behandlingsstedet at det er medisinsk nødvendig for den forsikrede å ha med ledsager så refunderes ledsagers kostnader til reise og losji.
    • Reiseutgifter erstattes dersom reiseavstanden mellom fast bostedsadresse i Norge, Sverige eller Danmark og behandlingsstedet er over 5 mil en vei. Det forutsettes at det rimeligste alternativet for transport og losji benyttes.