• Bankkort for ungdom bestilles av de voksne i deres nettbank.