• Det er ikke mulig å bestille engangskode på mobil eller reaktivere tjenesten i selve appen dersom du har utenlandsk mobilnummer. Tjenesten må da bestilles eller reaktiveres ved å kontakte kundeservice på telefon.