• Er du 35 år, e-kunde og har 50 000 i saldo på et pensjonskapitalbevis blir kostnadene det første året cirka:

  Avtalegebyr 468 kr
  Et gebyr for administrasjon av avtalen (0,5 % av G).  
  Forvaltning 675 kr
  Kostnader for aktiv forvaltning av beviset (alderstilpasset, 1,35 % av sparesaldo).  
  Sum kostnader første år 1143 kr
  Kostnader beregnes ut fra saldoen din og trekkes automatisk.   

  Du betaler et årlig avtalegebyr på 0,5 % av grunnbeløpet (G) i folketrygden. (1 G er for tiden 101.351 kroner). Har du ikke godkjent at vi kan sende deg informasjonen digitalt har du et årlig avtalegebyr på 0,6 %. Gebyret reduseres forholdsmessig når saldo er under 10 000 kroner.