• Ja, det må du. Alle må skatte av opptjente renter når rentene godskrives konto.