dame og mann på vei til overtakelse av bolig

TIPS OG RÅD

Klager ved overtakelse av bolig

Ved overtakelse av bolig er det ikke helt uvanlig at det oppstår uenigheter. Vi har samlet noen av de vanligste klagene som oppstår ved overtakelse av hus, leilighet og hytte. Hvilke rettigheter har kjøper, og hvilket ansvar har selger ved overtakelse? 

Hull og skruer i veggen

Skruer og hull i veggen er ganske vanlig ved overtakelse av en bolig. Det samme gjelder også fargeforskjeller der det tidligere har hengt bilder, hyller eller stått møbler. Slike hull og fargeforskjeller regnes som normal slitasje i en bolig.

Avhendingsloven sier at boliger skal overleveres «rydda og rengjort», men det betyr ikke fiksing av hull og skruer i veggen, eller utjevning av slike fargeforskjeller. Det betyr at det ikke er krav til selger om å fikse dette, med mindre det er spesielt nevnt i kontrakten.
 

Lover ved salg av brukte og nye boliger

Ved salg av brukte boliger er det avhendingsloven som gjelder. Denne loven er ikke ny, men det kom mange nye endringer i 2022. Vi har satt sammen de viktigste hovedpunktene, så du skal slippe å kunne loven fra perm til perm. 

Les mer om avhendingsloven.

NB! Salg av nybygde boliger følger bustadoppføringsloven.

Ikke godt nok vasket

"Rent" for selger er ikke alltid "rent nok" for kjøper, og da kan det oppstå konflikter ved overtakelse. Selgeren har lovpålagt plikt til å rengjøre boligen grundig før overtakelse. Vanligvis vil megler kunne si noe om hvorvidt flyttevasken er god nok.

Noen boligselgere velger å bruke et profesjonelt vaskebyrå, og da må vaskebyrået normalt «ta støyten» dersom kjøper klager på kvaliteten på rengjøringen.

 

Hvitevarene er borte

Overtakelsesdatoen er her, og du møter megler og selger for å overta boligen og fylle ut overtakelsesprotokoll. Men vent, kjøleskapet og vaskemaskinen som du trodde skulle følge med, har selger tatt med seg.

Den nye standarden i løsørelista (ny i 2020) er at frittstående hvitevarer ikke følger med. Unntaket er hvis det står noe annet i salgsoppgaven, eller at det har blitt satt som forbehold at de skal følge med boligen.
 

Bruk av boligselgerforsikring

Boligselgerforsikring er en ansvarsforsikring som dekker alle krav og mangler som boligkjøper kan rette mot boligselger, i henhold til avhendingsloven. Forsikringen skal gi trygghet til både kjøper og selger. Boligkjøper kan stille krav ved avvik/mangler helt ned til 10.000 kroner. 

Les mer om boligselgerforsikring

Platetoppen fungerer ikke

Du flytter inn i den nye boligen og merker at platetoppen (som eksempel) ikke fungerer. Dessverre er det slik at du som boligkjøper (i henhold til avhendingsloven), har en "egenrisiko" på 10.000 kroner. Det vil si at du ikke har krav på å få erstattet feil under 10.000 kroner, selv om boligselger ikke har overholdt opplysningsplikt sin.

Før du går i gang med en klageprosess, er det tre ting du bør finne ut av:

  • Er det dokumentert i salgsoppgaven at platetoppen er defekt? 
  • Hva er forventet tilstand på platetoppen ut ifra type, alder og synlig slitasje? 
  • Er nåverdien på platetoppen over 10.000 kroner?

 

Det bor allerede "noen" her

Insekter som for eksempel skjeggkre og sølvkre har blitt ganske vanlige i norske boliger. Du som boligkjøper kan selv ha tatt med disse fra den gamle boligien din via pappesker, møbler eller oppbevaringslager. Men dersom du mener at disse allerede var i boligen ved overtakelsen, er det to ting du bør vite når du klager:

  1. Sjekk at det ikke står noe om dette i egenerklæringen eller tilstandsrapporten til boligen. 
  2. Send inn klage (reklamasjonsfristen her er 3 måneder etter overtakelse) før du får fastslått at insektene allerede var i boligen ved overtakelse, ved hjelp fra en skadedyrspesialist.

Kjekt å vite
I henhold til avhendingsloven har du som boligkjøper krav på å få dekket kostnader (over 10.000 kroner) til å bli kvitt disse, men ikke verditapet som følge av sjenerende insekter.

Større feil og mangler

Skulle du oppdage større feil eller mangler etter overtakelsen, bør du lese nøye igjennom salgsoppgaven for å se om det er dokumentert. Ta kontakt med megleren som solgte deg boligen dersom du er i tvil, så vil hen vanligvis hjelpe deg.

Kan du klage? Les disse tre punktene først.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }