Kritisk sykdom

Alvorlig sykdom kan medføre dramatiske endringer i livssituasjonen din, og da er økonomiske bekymringer det siste du trenger.

par som har forsikret seg med kritisk sykdom sitter ved frokostbordet og klemmer hverandre
Engangsutbetaling hvis du rammes av kreft eller annen alvorlig sykdom.
Best i test av personforsikring, ifølge bytt.no.
Utbetalingen er skattefri og du bestemmer selv hva du ønsker å bruke pengene på.

LOfavør Kritisk sykdom

Tør du tenke tanken?

Det ligger mye kjærlighet i å tørre å tenke på hva som kan skje hvis en alvorlig sykdom skulle ramme deg og dine nærmeste. En forsikring gjør deg ikke frisk alene, men den kan bidra til å forbedre en vanskelig situasjon.

Du bestemmer selv hva erstatningen skal brukes til, for eksempel:

 • Behandling på privatklinikk eller tilleggsbehandling
 • Mulighet til å realisere drømmeferien for deg og familien din
 • Redusert arbeidstid for deg eller dine nærmeste
 • Tid til å komme deg på beina før du begynner på jobb igjen
 • Kompensasjon for tapt inntekt for deg som er selvstendig næringsdrivende

Hva dekker forsikring for kritisk sykdom?

Alvorlig sykdom kan ramme alle. Visste du at 1 av 4 får kreft, eller at 1 av 6 får hjerneslag? Her ser du noen utvalgte sykdommer som gir utbetaling med kritisk sykdomsforsikring.

 • Leukemi (blodkreft)
 • Brystkreft
 • Lymfekreft
 • Tarmkreft
 • Kreft i magen
 • Annen ondartet kreft (se vilkår)
 • Hjerneslag
 • Hjerteinfarkt
 • Blødning fra utvidelse av hjernens pulsårer
 • Godartede svulster i hjerne og ryggmarg
 • Operasjon av hjerteklaff, hovedpulsåren og utblokking av blodårer
 • Multippel sklerose (MS)
 • Motornevronsykdom
 • Kronisk nyresvikt
 • Parkinsons sykdom før fylte 60 år
 • Transplantasjon av hjerte, lunge, lever eller nyre
 • Tverrsnittlammelser, amputasjon, blindhet eller døvhet som følge av sykdom

For full oversikt over alle typer kreft og sykdommer som dekkes, se vilkår.

Slik fungerer forsikringen

 • Forsikringen mot kritisk sykdom kan kjøpes av alle mellom 16 og 58 år, og den varer frem til du fyller 67 år.
 • Forsikringssummen velger du selv når du kjøper forsikringen, men er basert på inntekten din (maks 30 G). Dersom du ønsker en annen sum kan du kontakte oss
 • Forsikringen utbetales selv om du skulle bli helt frisk etter sykdommen.
 • Kritisk sykdom blir utbetalt 30 dager etter at endelig diagnose er stilt og all informasjon er mottatt, forutsatt at du er i live. 
 • Forsikringen gir ikke rett til utbetaling ved sykdom eller lidelse som oppstår de første tre månedene etter at forsikringen ble godkjent. Dette kalles karenstid eller symptomklausul.

Vilkår og produktinformasjon

Vilkår

Har du forsikring mot kritisk sykdom hos oss fra før, kan det være ulikheter i hva som dekkes. Da må du logge inn og sjekke vilkårene som gjelder for deg.

Her kan du laste ned de vilkårene som gjelder hvis du kjøper forsikring i dag.

Hva er IPID?


Medisinsk telefon

Medisinsk telefon er en gratis og døgnåpen rådgivningstelefon for deg med forsikring for kritisk sykdom. Her er ingen spørsmål som er for store eller små. Tjenesten leveres av Dr.Dropin. 

videolege illustrasjon for barneforsikring kristisk sykdom livsforsikring uføreforsikring ulykkesforsikring og behandlingsforsikring

Krisepsykologi ved mistanke om alvorlig sykdom

Det å bli alvorlig syk kan innebære store psykiske belastninger og redusert livskvalitet. Det kan påvirke familielivet og parforholdet ditt. 

Med forsikring for kritisk sykdom får du inntil fem kostnadsfrie psykologtimer med videokonsultasjon hos Dr.Dropin hvis du utredes for en alvorlig sykdom som dekkes av forsikringen.

meld skade kritisk sykdom forsikring ikon

Har du vært utsatt for sykdom?

Forsikringsselskapet vårt er Fremtind Forsikring

Du kjøper forsikringen din hos SpareBank 1, og den dagen du må bruke den, kontakter du forsikringsselskapet vårt Fremtind Forsikring.