Vi trenger ny legitimasjon på mange kunder

Selv om du kanskje har vært kunde hos oss i mange år, og vi kjenner deg godt, er det viktig at du legitimerer deg. Det betyr at du må hjelpe oss med en viktig ting; nemlig å vise at du er du.

Dette er for din egen sikkerhet. Med oppdatert informasjon er du nemlig bedre beskyttet mot ID-tyveri, svindelforsøk og andre former for økonomisk kriminalitet


Samfunnsdugnad mot økonomisk kriminalitet

Legitimasjonskravet er skjerpet både i Norge og internasjonalt. Dette betyr ikke at vi mistenker kundene våre, men oppdatert legitimasjon er nødvendig for å tilfredsstille kravet fra myndighetene. Med oppdatert informasjon er du bedre beskyttet mot ID-tyveri, svindel og andre former for økonomisk kriminalitet. 

Berørte kunder blir kontaktet

Flere av våre kunder blir nå kontaktet av banken med beskjed om at vi trenger ny legitimasjon. Årsaken er at vi dessverre ikke har tilstrekkelig dokumentasjon på kundenes identitet i vårt arkiv.

Alle BankID-brukere må i henhold til reglene være legitimert med pass. De som blir kontaktet må derfor komme innom banken med gyldig pass hvis de fortsatt ønsker å bruke BankID fra vår bank.

Fysisk frammøte er nødvendig

Vi er til stede ved 17 kontorer i Sørøst-Norge, og kan ta imot kunder i alle våre avdelinger. Eventuelt kan de møte ved et annet SpareBank 1-kontor i Norge.


Mer om legitimasjonskravet • Dersom du bor et annet sted i Norge, kan du møte opp ved et annet SpareBank1-kontor, og få passet ditt registrert der.

  Bor du utenlands kan du få tatt en kopi av passet ditt hos en ambassade, eller i en bank. Husk at kopien må stemples med «Rett kopi».

  Våre kunder som bor i Oslo/Akershus, kan henvende seg til følgende kontorer:

  • Lillestrøm (Adolph
  Tidemands gate 22, 2000 Lillestrøm)

  • Sandvika (Claude Monets alle 18, 1338
  Sandvika)

  • Tveita (Tvetenveien 150,
  Tveita-senteret. 0671 Oslo)

  • Youngstorget (Youngstorget 5, 0181 Oslo)

 • Legitimasjonskravet er skjerpet både i Norge og internasjonalt. Dette betyr ikke at vi mistenker kundene våre, men formålet er å forhindre økonomisk kriminalitet i møte med den digitale utviklingen. I henhold til reglene for BankID må banken gjennomføre kontroll av pass for alle som har eller skal ha BankID.

 • Nei, dette gjelder alle banker. Det er en felles samfunnsdugnad for å forhindre økonomisk kriminalitet. 

 • Vi anbefaler at kundene legitimerer seg med pass. Med pass mener vi: norsk pass, utenlandsk pass, norsk utlendingspass og reisebevis for flyktninger.

  Du trenger ikke pass for å være kunde, men vi må ha en gyldig legitimasjon. Har du ikke pass kan du for eksempel vise førerkort eller bankkort med bilde fra en annen bank. 

  For å ha BankID er det krav om at du viser pass.

 • Du trenger ikke pass for å være kunde, men vi må ha en gyldig legitimasjon. Har du ikke pass kan du for eksempel vise førerkort eller bankkort med bilde fra en annen bank. 

  For å ha BankID er det derimot krav om at du viser pass.

  Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med banken på e-post til kundeservice@s1bv.no, eller ring oss på telefon 915 02480.

 • De må ta kontakt med banken på e-post til kundeservice@s1bv.no eller ringe oss på telefon 915 02480 for å avtale løsning.

 • For å tilfredsstille myndighetskravet og for å få gjennomført kontrollen innen rimelig tid.

 • Årsaken er at banken er pålagt å gjennomføre en legitimasjonskontroll, derfor må du møte fysisk.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }