Selskapene vi kan dele dine kundeopplysninger med

Nedenfor ser du våre datter- og produktselskaper. Dersom du godkjenner at vi kan markedsføre våre produkter og råd til deg elektronisk, og dele dine kundeopplysninger mellom disse selskapene, vil de kunne tilby deg nyttige og relevante råd og tjenester tilbake.


Selskaper vi eier (datterselskaper)

 • EiendomsMegler 1 Sørøst-Norge AS
 • EiendomsMegler 1 Næringsmegling AS
 • SpareBank 1 Regnskapshuset Sørøst-Norge AS
 • Z-Eiendom AS

Selskaper vi eier med andre (produktselskaper)

 • SpareBank 1 Utvikling DA
 • SpareBank 1 Spleis AS
 • SpareBank 1 Facoring AS
 • SpareBank 1 Boligkreditt AS
 • SpareBank 1 Næringskreditt AS
 • SpareBank 1 Gruppen AS
 • SpareBank 1 Kredittkort AS
 • SpareBank 1 Betaling AS
 • SpareBank 1 Kundesenter AS
 • SpareBank 1 Verdipapirservice AS
 • SpareBank 1 ID AS
 • SpareBank 1 Axept AS
 • SpareBank 1 Forsikring AS
 • Fremtind Forsikring AS
 • SpareBank 1 Skadeforsikring AS
 • ODIN Forvaltning AS
 • LOfavør AS
 • SpareBank 1 Gruppen Finans AS
 • SpareBank 1 Finans Midt-Norge AS
 • SpareBank 1 Markets AS
 • Vipps AS
 • Kredinor AS
 • Connecto AS

Dine opplysninger vil ikke deles utenfor selskapene ovenfor, eller mellom de andre SpareBank 1-bankene.